POLITYKA PRYWATNOŚCI – UGOT2BESTRONG

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szczególną troską darzymy kwestię prywatności naszych klientów i podopiecznych. Znajduje to swój wyraz również w ochronie danych osobowych, które nam przekazujesz. Szanujemy Twoją prywatność i zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa Twoich Danych Osobowych oraz zarządzania nimi zgodnie z nałożonymi na nas zobowiązaniami prawnymi wynikającymi z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Z większości zasobów naszych stron Internetowych można korzystać bez wymogu dostarczenia nam jakichkolwiek Danych Osobowych. W przypadku pewnych usług i celów Strony Internetowej wymagane jest przekazanie nam Danych Osobowych, abyśmy mogli przetwarzać Twoje zapytania.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności jest UG2BS Sp. z o.o NIP: 5842750247, REGON: 364604859, a obowiązki administratora danych osobowych (ADO) pełni w niej zarząd w osobie Macieja Bielskiego. Kontakt z ADO możliwy jest w następujący sposób:
– listownie na adres: : ul. Kołobrzeska, nr 69B, lok. 11, 80-369 Gdańsk.
– przez e-mail: ugot2bestrong@gmail.com

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celu korzystania z oferowanych przez nas usług.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem, gdy jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Część z danych jest przechowywana dla celów archiwizacyjnych, księgowych oraz dla zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W przypadku kontaktu mailowego lub telefonicznego, podawane dobrowolnie dane takie jak imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail są niezbędne do nawiązania kontaktu, a podstawą przetwarzania jest w takim wypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes. Po zakończeniu kontaktu, podstawią prawną przetwarzania jest także usprawiedliwiony interes. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

– windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
– zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych.
– analizowanie ruchu sieciowego  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Każdy z procesów przetwarzania jest przez nas monitorowany oraz analizowany pod kątem istnienia tzw. przesłanek legalności (art. 6 RODO), pozwalających nam przetwarzać Twoje dane osobowe.

W środowisku internetowym korzystamy z plików cookies, które mogą gromadzić pewne informacje o osobach. Nie stosujemy tzw. Profilowania kwalifikowanego, polegającego na podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne.

Dane osobowe możemy udostępniać organom administracji publicznej w celach realizacji ich zadań, a także podwykonawcom t.j. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

4. Ochrona danych osobowych

Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
– poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
– dokładne i aktualne,
– nie przechowywane dłużej niż to konieczne,
– bezpiecznie przechowywane.

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecich odbywać się może tylko w przypadku wyraźnej zgody użytkownika, bądź też gdy jest to uzasadnione przepisami prawa, niezbędne w celu świadczenia usług lub też związane z dochodzeniem roszczeń.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Tobie następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
b. prawo dostępu do danych osobowych;
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych;
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
g. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub e-mailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (w przypadku logowania), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google oraz Facebook.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google czy Facebook, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.